Support

Support

Vigtigt for alle kunder er naturligvis, at netop deres leverance bliver behandlet som det vigtigste her i verden.

Hos Xcurity har vi en bred forståelse af, hvad det betyder at være en professionel leverandør, og vi sikre, at hvert enkelt delelement i enhvert projekt eller leverance udføres og leveres som lovet og aftalt.

Inden et projekt eller ordre bliver til en bestilling, går vi i tæt dialog med vores kunder om alle de overvejelser, der ligger bag enhver ordre, or vi tilbyder en vurdering af:

  • Hvilke er det rette udstyr der skal benyttes?
  • Hvilke funktioner skal opfyldes?
  • Hvordan skal funktionaliten være udformet?

Vi deltager meget gerne i de indledende funderinger og beskrivelser af projekterne. Det kan være en forhandler, et rådgivende ingeniør-firme eller en kunde, som ønsker en kvalificeret medspiller.

Supporten kan også dække test af udstyr i den arbejdssituation / funktion, som udstyret er tænkt til at blive benyttet i. Det sikrer en fremtidig optimal drift og funktion. Det kan også være test af thermokamera for at afdække, om kameraet ser og er følsomt som ønsket, eller test af GPS tracking udstyr
for at sikre, at dækning er til stede på det aktuelle område. Inden udstyret leveres, kan vi være behjælpelige med pre-test enten hos os eller hos installatøren. Det gør installation af det færdige system lettere og giver en større sikkerhed for drift af systemet på sigt. Men ét er teknik, noget andet er, at udstyret bliver betjent korrekt, for at det fungere efter hensigten. Her kan vi støtte med kurser i betjening af udstyret for den enkelte bruger, ligesom vi
kan udarbejde vedligeholdesplaner for sikring af funktion og levetid for optimal udnyttelse af investeringen.